Haberler Blog Sayfa 2

MUTLULUK ÇOCUĞA YAKIŞIR

Köy çocuklarını tiyatroyla tanıştıran “Orada Bir Köy Var Uzakta” projesi 5. yılında da başarıyla devam ediyor. Her yıl yeni bir temayla çocukların karşısına çıkan projenin bu yıl ki teması “Mutluluk Çocuğa Yakışır”.

Alanya Belediye Tiyatrosu Çocuk Birimi’nce Nilbanu Engindeniz tarafından yürütülen Orada Bir Köy Var Uzakta projesi, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılının birinci döneminde 25 ilköğretim okuluyla buluştu. Yüzlerce çocukla bire bir görüşen Engindeniz, öğrencilere mutluluğun resmini yaptırdı; çocuklar için yazdığı kitaplarını imzaladı. Oyuncu ve Yazar Nilbanu Engindeniz, öğrencilerle sohbet etti ve sene sonunda kendi resimlerinin sergileneceği büyük şenliğe çocukları davet etti.SOKAK SERGİSİ AÇILACAK
Eğitim Öğretim Yılının ikinci döneminde de Orada Bir Köy Var Uzakta projesini, köy ve mahalle ilkokullarında devam ettiren Nilbanu Engindeniz, çok başarılı çalışmalar ortaya koyduklarını söyledi. Engindeniz, yıl sonunda projeye katılan tüm çocukların resimlerinden oluşan Alanya sokaklarını süsleyen koca bir sergi açacaklarını kaydetti.“İKİNCİ DÖNEM 35 OKULUMUZLA BULUŞACAĞIZ”
Nilbanu Engindeniz, “Birinci dönem 25 okulumuzu ziyaret ederek çocuklarla tiyatro ve sanat üzerine sohbet ederek mutluluğun resmini yaptırdık. İkinci dönemde ise yaklaşık 35 köy ve mahalle ilkokuluna ulaşmayı planlıyoruz. Çocuklarla yürütülen yaratıcı drama çalışmasının sonucunda her biri kendi dünyalarındaki mutluluğun tanımını yaparak resmetmeye devam edecekler. Sene sonunda çocukların yaptığı resimlerle de Alanya sokaklarını süsleyen çok büyük bir sergi açacağız” dedi.Engindeniz, bu hafta Toslak Ketenlik İlkokulu, Mahmutlar 50. Yıl Ahmet Keşoğlu İlkokulu, Hamdullah Emin Paşa İlkokulu ve Mahmutlar Halil Ülker İlkokulu öğrencileriyle buluştu.

ALANYA’ DA YERALTI ÇÖP KONTEYNERLERİ YAYGINLAŞTIRILIYOR

Belediyemiz, daha temiz ve modern bir Alanya için ‘Yeraltı çöp konteyneri’ uygulamasını yaygınlaştırıyor. Yeni alınan 45 adet yarı yeraltı çöp konteynerinin montajı Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapıldı.
ALANYA’ DA YERALTI ÇÖP KONTEYNERLERİ
YAYGINLAŞTIRILIYOR
Belediyemiz, daha temiz ve modern bir
Alanya için ‘Yeraltı çöp konteyneri’ uygulamasını yaygınlaştırıyor. Yeni alınan 45 adet yarı yeraltı çöp konteynerinin montajı Belediyemiz Temizlik
İşleri Müdürlüğü tarafından yapıldı.
 
Hacet
mahallesi Kasaboğlu Sokak ve Tosmur Mahallesi’ne yapılan yeni prestij caddesine
yarı yeraltı konteyner uygulamasına başlandı. Yeni alınan yarı yeraltı çöp
konteynerler caddelerde uygun noktalara konuldu. Yeraltı konteynerler sayesinde
tek noktadan trafik akışını aksatmadan akaryakıt personel ve zamandan tasarruf
sağlanarak çöp toplama hizmeti verilecektir.

İŞKUR’dan İstihdama Destek

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından, İlave İstihdam, Engelli, Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanlar ile İşsizlik ve Asgari Ücret teşvikleri veriliyor.
 
İŞKUR destekleri şunlar;

İlave İstihdam Teşviki

4447 sayılı Kanunun geçici 19 ve 21 nci maddeleri kapsamında uygulanmaktadır.
• Sigortalı yönünden aranılan şartlar:
Sigortalıların;
– İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,
– İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,
– 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri,
gerekmektedir.
• İşyeri yönünden aranılan şartlar:
– Özel sektör işverenine ait olması,
– Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması,
– Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,
– Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
– Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
– Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,
gerekmektedir.
• Destek tutarı
Destek tutarı, işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre farklı hesaplanacaktır.
• İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 6.822,40 TL’ye kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (959,40 ila 2.558,40 TL) ile 153,74 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 1.113,14 ila 2.712,14 TL)
• Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler (959,40 TL) ile 153,74 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 1.113,14 TL)
• Destek Süresi
2020/Aralık ayı aşılmamak kaydıyla, destek süresi 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında istihdam edilen her bir sigortalı için 12 aydır. Ancak istihdam edilen sigortalının, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek, 18 yaşından büyük kadın veya Kuruma kayıtlı engelli olması durumunda destek 18 ay süreyle uygulanacaktır.
• Ek Kurallar
– Bilişim sektöründe destekten yararlanacak işyerlerini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.
– 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ile daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırmayan işleri; 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aydan itibaren 12 veya 18 ay süreyle bu destekten yararlandırılır.
– Bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamaz.

Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki

31.12.2020 yılına kadar işsiz olan kişileri istihdam eden özel sektör işverenlerin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payları (524,47 TL ila 3.933,54 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.
Faydalanma şartları
– Kişinin son 6 aydır işsiz olması
– Kişinin istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi
– Özel sektör işvereni olması
Faydalanma süresi
– 18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden işverenlere 24 ila 54 ay,
– 18-29 yaş arası erkekleri istihdam eden işverenlere 12 ila 54 ay,
– 29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden işverenlere 6 ila 30 ay,
– Çalışmakta iken; 01.03.2011 tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar, mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenleri istihdam eden işverenlere 12 ay,
süreyle destek sağlanmaktadır. İŞKUR’a kayıtlı olmayı teşvik etmek amacıyla kişinin İŞKUR’a kayıtlı olması durumunda destek süresine 6 ay eklenilmesi yönünde hüküm getirilmiştir.
İşverenlerce; aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde SGK’ya verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

 

İşsizlik Ödeneği Alanlara Yönelik Teşvik

İşsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten önceki son altı aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması durumunda kişinin kalan işsizlik ödeneği süresince asgari ücret üzerinden hesaplanan sosyal güvenlik priminin %1’lik kısmı hariç olmak üzere tamamı (857,06 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.
İşverene destek sağlanan süre kişinin başlangıçta işsizlik ödeneği için belirlenen toplam hak sahipliği süresinden düşülür.
İşverenlerce; aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde SGK’ya verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.
İşçinin, işten ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlaması halinde bu teşvik hükümlerinden yararlanılamaz.
 

Engelli İstihdamı Teşviki

Özel sektör işverenlerinin kontenjan dâhilinde veya kontenjan fazlası olarak ya da yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştırmaları durumunda işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primi işveren paylarının tamamı (524,47 TL) Hazinece karşılanması şeklinde değiştirilmiştir.

Asgari Ücret Desteği

5510 sayılı Kanunun geçici 78 inci maddesi kapsamında uygulanmaktadır.
2019 yılı boyunca destek sağlanacaktır.
İşverenler Yönünden Aranan Şartlar;
Özel sektör işyeri işverenleri,
5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen kamu idareleri dışında kalan diğer kamu işyeri işverenleri,
Sigortalılar Yönünden Aranan Şartlar;
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları(MYÖ) hükümleri uygulanan sigortalılar,
Destek Tutarı
2019 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için 2018 yılının aynı ayında prime esas günlük kazancı 102 TL (6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 203 TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı aşılmamak kaydıyla 2019 yılında cari ayda bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısının,
2019 yılında tescil edilen işyerleri için ise destek kapsamına giren tüm sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısının,
2018 yılı Ocak ila Kasım aylarında/dönemlerinde uzun vadeli sigorta kollarından bildirimi yapılan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı sayısı ortalaması; 500’ün altında olan işyerleri için günlük 5 TL, 500 ve üzerinde olan işyerlerinde ise 3,36 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar asgari ücret desteği verilecektir.
Destekten yararlanılacak ayda, 2018 yılı Ocak ila Kasım ayları/döneminde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde ilgili ay için bu destekten yararlanılamayacaktır.
Teşvikler hakkında ayrıntılı bilgiye aşağıda belirletilen web sayfası üzerinden ulaşabilir. https://www.iskur.gov.tr/isveren/tesvikler/
 

“E-Ticarete İlk Adım”da Eğitimler Başlıyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, yürütmekte oldukları “E-Ticarete İlk Adım” programı kapsamındaki farkındalık etkinliklerini tamamladıklarını ve 18-19-20 Şubat ve 27-28 Şubat tarihlerinde uygulamalı “E-Ticarete İlk Adım” eğitimlerinin düzenleneceğini kaydetti. Başkan Çetin, eğitimlere katılmak isteyen üyelerin ve çalışanlarının www.atso.org.tr üzerinden online başvuru yapabileceğini belirtti.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın yürütmekte olduğu “E-Ticarete İlk Adım” programı tüm hızı ile devam ediyor. Program kapsamında bugüne kadar e-ticaret pazaryerleri, uluslararası e-ticaret pazaryerleri ve e-ticaret pazaryerleri ile entegrasyonun anlatıldığı 3 farklı etkinlik düzenlendiğini kaydeden Başkan Çetin, “bu programı elektronik ticaret ile ilgili farkındalığı artırmak ve firmaların online satışa adım atmasını sağlamak amacıyla hayata geçiriyoruz. İstiyoruz ki; bu programı takip eden bir üyemiz, e-ticaret hakkında hiçbir bilgisi olmasa bile e-ticaret hatta e-ihracat yapabilir duruma gelsin.
Farkındalık etkinliklerimiz bizim bile öngörümüzün ötesinde çok yoğun talep gördü. Katılımcıların e-ticaret konusunda vizyonlarını açacak üst düzey yetkililer son derece değerli bilgiler paylaştılar.
Eğitimler uygulamalı olacak
Artık farkındalık etkinliklerimiz yerini uygulamalı eğitimlere bırakıyor. Bu kapsamda, konunun uzmanları tarafından pazar yerlerine giriş,  genel e-ticaret, dijital iletişim stratejisinin kurulması ve dijital pazarlama gibi konularda eğitimler ve uygulama çalışmaları düzenlenecek. Eğitime katılan üyelerimiz, online satışa başlamak üzere ihtiyaç duyacakları tüm bilgileri edinebilecekler.
Başvurular ATSO web sayfasından yapılacak
Eğitimler, 18-19-20 Şubat 2019 tarihlerinde, uygulama çalışmaları ise 27-28 Şubat 2019 tarihlerinde ATSO Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Eğitimlerimize katılmak isteyen üyelerimiz ve çalışanları Odamız web sayfası (www.atso.org.tr) üzerinden online olarak başvuru yapabilirler” dedi.

ALANYA BELEDİYESİ CENAZE HİZMETLERİ BİNASI AÇILDI BAŞKAN YÜCEL; “SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA HAREKET EDİYORUZ”

Yapımı 1 milyon 300 bin TL’yi bulan Cenaze Hizmetleri Binası, düzenlenen geniş katılımlı törenle hizmete sokuldu.
Alanya Belediyesi tarafından
ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında 1 milyon 300 bin TL’ye mal edilen ve
Alanya’da bir ilk olma özelliği taşıyan Cenaze Hizmetleri Binası, Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Milliyetçi Hareket
Partisi Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Ak Parti Antalya
Milletvekilleri İbrahim Aydın ve Kemal Çelik, Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanı ve yeni dönem başkan adayı Ak Partili Menderes Türel, siyasi partilerin
ilçe temsilcileri, protokol üyeleri, oda ve dernek başkanları ile çok sayıda
vatandaşın katılımıyla tören eşliğinde açıldı.
‘İYİ GÜNDE DEĞİL HER GÜN YANINIZDAYIZ’
Dev tesisisin açılışında
konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Cenaze Hizmetleri Binamız,
Alanya’ya kazandırdığımız bir çok sosyal belediyecilik hizmetlerimizin en güzel
örneklerinden biridir. Biz, sadece iyi günde değil, vatandaşlarımızın en zor
günlerinde de yanlarındayız. ‘Önce İnsan’ anlayışıyla, partimizin sosyal ve
üretken belediyecilik misyonuyla hayata geçirdiğimiz Cenaze Hizmetleri
Binamızın Alanyamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
MORG VE OTOPSİ ODALARI DA BULUNUYOR
Cenaze Hizmetleri Binası’nda
4 adet 12 üniteli morg, otopsi ve savcı odası, cenaze yıkama odaları, bekleme
salonları, ziyaretçiler için bay ve bayan mescit, personel ve idare odaları yer
alıyor. Birçok hizmetin ayna anda verilebileceği Cenaze
Hizmetleri Binası’nda vatandaşların taziyeleri kabulü için de ayrı bir alan
oluşturuldu. Ayrıca cenaze namazı kılma yeri, cenaze hizmetleri için kullanılan
çadır ve sandalye depolama binası, cenaze araçları için de otopark alanı
bulunuyor.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ATSO’yu Ziyaret etti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.
Reel Sektör ile Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı için Antalya’ya gelen Hisarcıklıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ile birlikte Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin’in misafiri oldu. TOBB Başkanı, burada iş dünyasının temsilcileri ile istişarelerde bulundu.​

KEDİ EVİ ŞENLİĞİ GERÇEKLEŞTİ

Alanya Belediyesi’nin misyon haline getirdiği sosyal belediyecilik anlayışından yola çıkan Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yeni bir etkinliğe imza attı.
Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, hayata
geçirdikleri Kedi Parkı ve Kedi Beslenme Üniteleri ile yıllardır sokak
kedilerinin yaşamlarına destek olmak için projeler üretiyor ve çok sayıda kedi
için fayda sağlamaya devam ediyor.
Sokak kedilerinin yaşamlarına destek olmak amacıyla yapılan bu
projeler kapsamında, 10 Şubat Pazar günü Güzelyalı Caddesi Damlataş Abdurrahman
Alaettinoğlu Parkı’nda Ankara Kedi Evi Hastanesi Başhekimi ve Gönüllü Kediciler
ve Kedici Veteriner Hekimler (KEDVET) Derneği kurucusu Dr. Tarkan ÖZÇETİN,
Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazmi YÜKSEL ve çok sayıda vatandaşın
katılımıyla Kedi Evi Şenliği düzenlendi. Şenlik kapsamında farkındalık yaratmak
amacıyla soğuk havalarda vatandaşlarımızın pratik bir şekilde yapıp
kullanabilecekleri kedi evleri örnekleri gösterildi.
Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören şenlikte Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, “Hayvan sevgisi bilincini arttırmak adına
bu etkinlikleri geleneksel hale getireceğiz” dedi. Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel,
“Vatandaşların evlerinin, işyerlerinin önünde sokak kedileri besleyenlere
yüzlerce kedi evi, kedi maması ve Kedici dergisi hediye edilmiştir” diye
konuştu.
Çocukların da ahşap evler üzerine resimler yaptığı şenlik alanı sokak
hayvanlarına destek olmanın önemi hakkında farkındalık yaratırken çocuklar için
de eğlenceli bir etkinlik ortamına dönüştü.
Şenlik kapsamında Alanya’ya gelen Ankara
Kedi Hastanesi Başhekimi ve KEDVET Derneği kurucusu Dr. Tarkan ÖZÇETİN
tarafından Alanya Kültür Merkezi’nde (AKM) ilk ve orta öğretim öğrencilerine
“Neden Hayvan Sevmeliyiz” konulu seminer verdi. Seminerde Dr. ÖZÇETİN çocuklara
hayvan sevmenin önemini anlattı.

TÜRKİYE YILDIZLAR VOLEYBOL TURNUVASINDA ANTALYA’YI ALANYA TEMSİL EDECEK

Antalya’da düzenlenen okullar arası spor faaliyetleri kapsamında düzenlenen Yıldızlar Voleybol Turnuvasına Alanya’yı Bahçeşehir Koleji Yıldız Erkek Voleybol Takımı başarılı bir şekilde temsil etti.
Türkiye Şampiyonası için Antalya’yı temsil edecek takımları
belirlemek için Antalya içi beldeler arası turnuvada Alanya’yı Bahçeşehir
Koleji Yıldızlar Erkek Voleybol Takımı öğrencileri temsil etti. 7. Sınıf ve 8. Sınıf
öğrencilerinden oluşan Yıldız Erkek Voleybol Takımı turnuva kapsamında namağlup
olarak kupaya ulaştı. Set vermeden Antalya Şampiyonu olan takım Türkiye
Şampiyonasında Alanya’yı ve Antalya’yı temsil edecek. Alanya Belediye Başkan
Yardımcısı Nazmi Yüksel takımı başarılarından dolayı tebrik etmek için belediye binasında ağırladı. Okul Müdürü Şener Çepel, Takım Antrenörü Murat Akar ve Yıldız
Erkekler Voleybol Takımı ile sohbet etti ve başarılarından dolayı her bir
öğrenciyi tek tek tebrik etti.
 
NAZMİ YÜKSEL:’’ BİZİ BU ŞEKİLDE
GURURLANDIRDIĞINIZ İÇİNDE TEŞEKKÜR EDERİM.’’
Nazmi Yüksel misafir ettiği öğrencilerle ‘’ Alanya’mıza bu
spor organizasyonunda set vermeden namağlup bir şekilde 1’lik kupasını
getirdiğiniz için Alanya Belediyesi Başkanımız Adem Murat Yücel  ve bütün Alanyalılar adına teşekkür ederim. Sizlerin
bu başarısı bizlere sporla ilgili yaptığımız çalışmaların önemini göstermekte. Türkiye Yıldızlar Voleybol Turnuvasında sizlerden 1.lik beklemekteyiz. Bizi bu şekilde
gururlandırdığınız içinde teşekkür ederim.’’ dedi.

ALANYA’DA ELİT ERKEK VE KADIN BİSİKLETÇİLER PEDAL ÇEVİRDİ

Alanya da UCI 1.2 Elite Kadınlar Yol Bisikleti Yarışı, Grand Fondo Velo Alanya Uzun Etap ve Grand Prix Alanya UCI 1.2 Elite Erkekler Yol Bisiklet Yarışı gerçekleştirildi.
ALANYA’DA ELİT ERKEK VE KADIN
BİSİKLETÇİLER PEDAL ÇEVİRDİ
Alanya
da UCI 1.2 Elite Kadınlar Yol Bisikleti Yarışı, Grand Fondo Velo Alanya Uzun
Etap ve Grand Prix Alanya UCI 1.2 Elite Erkekler Yol Bisiklet Yarışı
gerçekleştirildi.
 
Alanya’nın
ev sahipliği ile düzenlenen yarışların startlarını Alanya Gençlik Hizmetleri ve
Spor Müdürü Erdal Tamrak ile Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur verdi. Grand
Prİx Alanya Uci 1.2 Elite Erkekler Yol Bisiklet Yarışı’nda 14 ülkeden, 22 takım
132 sporcu pedal çevirdi. Almanya’dan 52 sırt numarasıyla Lucas Carstensen
birinci, Beyaz Rusya’dan 95 sırt numarasıyla Yauheni Karaliok ikinci ve
Polonya’dan 123 sırt numarasıyla Patryk Stosz üçüncü oldu.
 
UCI 1.2
Elite Kadınlar Yol Bisikleti Yarışı’nda 15 takımdan 90 sporcu yarıştı. Birinci
Beyaz Rusya’dan 22 sırt numarasıyla Tatsiana Sharakova, ikinci Ukrayna’dan 51
sırt numarasıyla Olga Shekel ve üçüncü Rusya’dan 12 sırt numarasıyla Maria Novolodskaya
oldu. Dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim
Kurulu Üyesi Tevfik Erdoğdu, Federasyon Genel Sekreteri Gökmen Teyran, Velo
Alanya Organizatörü Kemal Canfedai verdi.

Dört Mevsim Yarış!

Beyazdan Maviye Antalya “Kay-Sür-Yüz” Yarışları büyük heyecana sahne oldu.

 
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın düzenlediği Beyazdan Maviye Antalya “Kay-Sür-Yüz” Kış Sporları Organizasyonu, sporculara ve izleyenlere bir günde dört mevsimi yaşattı. Antalya’nın kış sporları merkezi Saklıkent’te kayak yarışı ile start alan mücadele, bisiklet etabı ile devam ederek Konyaaltı’nda yüzme etabı ile tamamlandı.
İlk kez düzenlenen organizasyonda toplam 20 takım ve 60 sporcu yarıştı. Sporcular 2,5 km kayak, 45 km bisiklet ve son olarak 500 metre yüzerek yarışı tamamladı. Parkurlar boyunca çok sayıda sporsever, tarihi yarışa tanıklık etti.
Dereceye girenlere kupaları Porto Bello Otel’de düzenlenen bir törenle verildi. Törene Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ATSO Başkanı Davut Çetin, Meclis Başkanı Süleyman Özer, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Deniz Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Saklıkent Kooperatifi Başkanı Emin Altıner, sporcuların aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye’de bir ilk
Beyazdan Maviye Antalya “Kay-Sür-Yüz” Kış Sporları Organizasyonu’nun Türkiye’de bir ilk olduğunu vurgulayan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Antalya Valiliği’nin himayelerinde gerçekleştirilen organizasyonu önümüzdeki yıllarda uluslararası düzeyde gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Tanıtım açısından çok önemli
Kay-Sür-Yüz etkinliğini Antalya turizminin çeşitlenmesi ve tanıtımı açısından da çok önemsediklerini vurgulayan Davut Çetin, “Antalya’nın hep konuştuğumuz ama bugüne kadar pek de tanıtamadığımız bir özelliği var. Bu şehirde aynı gün içinde hem yüzebilir, hem de kayak yapabilirsiniz. Antalya’da aynı gün içerisinde Toroslar’da kayak yapıp, bir saat sonra Konyaaltı’nda rahatlıkla denize girebilirsiniz. Bu özellik Antalya’yı dünyadaki bir çok turizm destinasyonundan farklı kılan bir zenginlik. Bugün iki aktivitenin arasına bisiklet etabını da koyarak farklı bir triatlon yaptık. İlk denemeydi gerçekten çok güzel oldu. Bugün Antalya’ya 1 saat uzaklıktaki Saklıkent’te sabah her yer bembeyaz kardı ve güneşli bir hava vardı. Kayak yarışlarını tamamladık, bisiklet yarışının startını verdiğimizde kar yağıyordu. Bisikletçiler 45 kilometre aşağıya Konyaaltı Sahili’ne indiğinde hava sıcaklığı 17-18 derece civarındaydı. Yani denize girilebilecek bir durumdaydı. Ve yüzme yarışını gerçekleştirdik. Zor bir parkur olmasına rağmen tüm sporcularımız ve görevlilerimiz en küçük bir olumsuzluk yaşamadan yarışlarımızı tamamladık. Bu etkinliği Antalya turizminin tanıtımı için çok önemsiyoruz. Umuyorum bu etkinliği önümüzdeki süreçte uluslararası düzeye taşıyacağız. Dünya’nın ünlü sporcularını kentimizde ağırlayacağız” dedi.

Başkan Davut Çetin, Antalya Valiliği’nin himayelerinde gerçekleşen organizasyona desteklerinden dolayı Konyaaltı Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Deniz Ticaret Odası, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Antalyaspor Yüzme, Kayak, Bisiklet ve Yüzme Federasyonu İl Temsilcilikleri, Saklıkent Konut Yapı Kooperatifi”ne teşekkür etti.

Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Saklıkent Kooperatifi Başkanı Emin Altıner de yaptıkları konuşmalarda organizasyonun Antalya turizmi ve tanıtımı için önemine dikkat çekti.
YARIŞLARDA DERECEYE GİRENLER ŞÖYLE;
Kayak Etabı
Osman Özaydın
Burak Gez
Suzan Margaret Yalın
 
Bisiklet Etabı
Ataman Şekerci
Furkan Gürler
Bülent Mihraç Korkmaz
 
Yüzme Etabı
Ege Mert Öztürk
Ramazan Dinçer
Şükrü Sinan
 
Genel Klasman Takım Kupa Birincileri
Baki Karaçay
Ataman Şekerci
Şükrü Sinan
 
Genel Klasman Takım Kupa İkincileri
Tuğrul Konuk
Emir Kaya
Cennet Çarşı
 
Genel Klasman Takım Kupa Üçüncüleri
Ali Efe Özaydın
Yiğit Eryılmaz
Deniz Demircan

 

1,312BeğenenlerBeğen
268TakipçilerTakip Et
364TakipçilerTakip Et