Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptığı açıklamada, Devlet Personel Başkanlığı tarafından alınan görüş neticesinde yıllık izne çıkan personelin, izin günleri resmi tatil günlerine denk gelirse o günün izne dahil edilmeyeceğini açıkladı.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, Devlet Personel Başkanlığı tarafından alınan görüş neticesinde; “Yıllık
izin verilirken yıllık izin süreleri içerisinde kalan ve mesai günlerine denk
gelen Ulusal Bayram, genel tatil günleri ile Cumhurbaşkanlığınca idari izinli
sayılan sürelerin yıllık izne dahil edilmemesi; yıllık izin verildikten
sonra  Cumhurbaşkanlığınca idari izinli
sayılan sürelerin yıllık izin süreleri içerisinde kalması ve mesai günlerine
denk gelmesi halinde ise bu sürelerin yıllık izin süresinden sayılmayacağı
hususunda belediyemiz izin yönergesinde değişiklik yapılmıştır.” dedi.
Devlet Personel Başkanlığı tarafından
alınan görüş neticesinde yayınlanan bilgi yazısı, Alanya Belediyesi Meclis
Salonu’nda yapılan sunumla personele iletildi.